Програма "Култура" на Община ПловдивАКТУАЛНО

Резултати от сесии, журирания, дейности на комисии. Развитие на програмите, кандидатурите по тях и проектите.

Резултати от проведена сесия по Компонент 2 „Мобилност“ – юни 2024 г. 01.07.2024

Комисия, назначена със Заповед №23ОА-1455/13.06.2024 г., на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 3 броя Заявления по Компонент 2 „Мобилност“

Резултати от проведена сесия по Компонент 3 „Гражданска активност“ – юни 2024 г. 01.07.2024

Комисия, назначена със Заповед №24ОА-1456/13.06.2024 г. на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 4 броя Заявления по Компонент 3 „Гражданска активност“

Резултати от проведена сесия по Компонент 2 „Мобилност“ – май 2024 г. 23.05.2024

Комисия, назначена със Заповед №23ОА-2708/17.10.2023 г., на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 3 броя Заявления по Компонент 2 „Мобилност“

Резултати от проведена сесия по Компонент 3 „Гражданска активност“ – май 2024 г. 22.05.2024

Комисията, назначена със Заповед №23ОА-2703/17.10.2023 г. на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени 15 броя Заявления по Компонент 3 „Гражданска активност“

Резултати от проведена сесия по Компонент 2 „Мобилност“ – април 2024 г. 09.04.2024

Комисия, назначена със Заповед №23ОА-2708/17.10.2023 г., на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 3 броя Заявления по Компонент 2 „Мобилност“

Резултати от проведена сесия по Компонент 3 „Гражданска активност“ – април 2024 г. 01.04.2024

Комисия, назначена със Заповед №23ОА-2703/17.10.2023 г. на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 16 броя Заявления по Компонент 3 „Гражданска активност“

Резултати от проведена сесия по Компонент 2 „Мобилност“ – април 2024 г. 27.03.2024

Комисията, назначена със Заповед №23ОА-2708/17.10.2023 г., на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 5 броя Заявления по Компонент 2 „Мобилност“

Резултати от проведена сесия по Компонент 2 „Мобилност“ – март 2024 г. 06.03.2024

Комисия, назначена със Заповед №23ОА-2708/17.10.2023 г., на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 4 броя Заявления по Компонент 2 „Мобилност“

Резултати от проведена сесия по Компонент 3 „Гражданска активност“ – февруари 2024 г. 12.02.2024

Комисия, назначена със Заповед №23ОА-2703/17.10.2023 г. на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 10 броя Заявления по Компонент 3 „Гражданска активност“

Резултати от проведена сесия по Компонент 2 „Мобилност“ – януари 2024 г. 31.01.2024

Комисия, назначена със Заповед №23ОА-2708/17.10.2023 г., на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 3 броя Заявления по Компонент 2 „Мобилност“

Addverising mesage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

See more about