Читалища на територията на община Пловдив 

На територията на община Пловдив има над 30 читалища, които развиват богата културно-просветна дейност. Актуална информация може да откриете в регистъра на народните читалища в България на електронен адрес https://chitalishta.com/

Addverising mesage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

See more about