Програма „Култура“ на Община Пловдив Документи и формуляри

Тук ще намерите всички необходими документи за подаване на кандидатури и отчитане на финансирани проекти по Програма „Култура“ на Община Пловдив.

Документите са достъпни и от страниците на всеки един Компонент.

Наредба за реда и условията за финансиране на проекти по Програма „Култура“, част от календара на културните събития на Община Пловдив 

Изтеглете наредбата регламентираща програмата от тук

Важно за кандидастване през платформата

Всички подадени документи през платформата следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице. 

Герб на Община Пловдив

Изтеглете герба на Община Пловдив във векторен формат


Документи и приложения  по Компонент 1  "Фестивали и значими събития"

Приложение №1-Бюджет.xlsm (Формуляр за бюджет по Компонент 1 "Фестивали и значими събития")
Приложение № 1.docx (Апликационна  форма)
Приложение № 5.docx (Декларация за участие в конкурсна процедура)
Приложение № 6.docx (Декларация относно обстоятелства по чл. 11, чл. 19, чл. 26 и чл. 33)
Приложение № 13.docx (Декларация относно приложимост режима на държавни или минимални помощи)Приложение 13-5.4. Прогнозни приходи.xlsx
Приложение № 14.docx (Декларация за съгласие на субекта на данните)
Изтеглете всички документи за кандидастване по Компонент 1 като архив

Документи  за отчитане на финансирани проекти по Компонент 1


Документи и приложения по Компонент 2 „Мобилност“ 

Приложение №2-Бюджет.xlsm (Формуляр за бюджет по Компонент 2 "Мобилност")
Приложение № 2.docx (Апликационна  форма)
Приложение № 5.docx (Декларация за участие в конкурсна процедура)
Приложение № 6.docx (Декларация относно обстоятелства по чл. 11, чл. 19, чл. 26 и чл. 33)
Приложение № 13.docx (Декларация относно приложимост режима на държавни или минимални помощи)Приложение 13-5.4. Прогнозни приходи.xlsx
Приложение № 14.docx (Декларация за съгласие на субекта на данните)
Изтеглете всички документи за кандидастване по Компонент 2 като архив.

Документи  за отчитане на финансирани проекти по Компонент 2


Документи и приложения  по Компонент 3 „Гражданска активност“ 

Приложение №3-Бюджет.xlsm (Формуляр за бюджет по Компонент 3 "Гражданска Активност")
Приложение № 3.docx (Апликационна  форма)
Приложение № 5.docx (Декларация за участие в конкурсна процедура)
Приложение № 6.docx (Декларация относно обстоятелства по чл. 11, чл. 19, чл. 26 и чл. 33)
Приложение № 13.docx (Декларация относно приложимост режима на държавни или минимални помощи)Приложение 13-5.4. Прогнозни приходи.xlsx
Приложение № 14.docx (Декларация за съгласие на субекта на данните)
Изтеглете всички документи за кандидастване по Компонент 3 като архив

Документи  за отчитане на финансирани проекти по Компонент 3


Документи и приложения  по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ 

Приложение №4 Бюджет.xlsm (Формуляр за бюджет по Компонент 4 "Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания")
Приложение № 4.docx (Апликационна  форма)
Приложение № 5.docx (Декларация за участие в конкурсна процедура)
Приложение № 6.docx (Декларация относно обстоятелства по чл. 11, чл. 19, чл. 26 и чл. 33)
Приложение № 13.docx (Декларация относно приложимост режима на държавни или минимални помощи)Приложение 13-5.4. Прогнозни приходи.xlsx
Приложение № 14.docx (Декларация за съгласие на субекта на данните)
Приложение № 14А.docx (Декларация за съгласие на субекта на данните)
Изтеглете всички документи за кандидастване по Компонент 4 като архив.

Документи  за отчитане на финансирани проекти по Компонент 4

Addverising mesage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

See more about