Пловдив - европейска столица на културата 2019

Пловдив е първият български град Европейска столица на културата. Двадесет години след като беше домакин на Месеца на културата през 1999 г., градът отбелязва през 2019 г. най-престижната културна инициатива на Европейския съюз.

Фондация "Пловдив 2019"

Инициативата е подкрепена от местната власт и на 27 септември 2011 г. е създадена Общинска фондация „Пловдив 2019“, която има за цел да организира и реализира проекта. Първоначално екипът на Фондацията наброява пет човека, малко по-малко от броя на членовете в първия Управителен съвет.

Понястоящем Общинска фондация „Пловдив 2019“ е важна част от административния капацитет на Пловдивска Община. Пълната информация за събитието и актуалната дейност на „Пловдив 2019“ вижте на сайта на организацията https://plovdiv2019.eu

Addverising mesage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

See more about