Стратегия и календар на културните събития на Община Пловдив.

Културна стратегия 2014 - 2024 г. 

Културна стратегия на Община Пловдив 2014- 2024 г. приета с Решение № 238, взето с Протокол № 13 от 24. 07. 2014 г. на Общински съвет. Вижте документа тук  

Куртурен календар 2024 г. 

51 проекта са одобрени за финансиране по Наредбата за финансиране на фестивали и значими събития от Културния календар на Пловдив за 2024 г. Общата сума, заложена по различните програми на календара за 2024 г., е 3 750 000 лв. 

Подробна разбивка на финасираните проекти по календара за 2024 г. тук


Програма „Култура“ на Община Пловдив

В Културния календар на Община Пловдив се включват проекти, избрани на конкурсен принцип по Програма „Култура“, в четири направления (Компоненти):

Компонент 1 

„Фестивали и значими събития“ обхваща организирането и провеждането на значими фестивали, биеналета, панаири на изкуствата, отделни събития в различните видове изкуства, социализация на културно историческото наследство, неформално образование в сферата на културата, стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и други еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Пловдив.

Компонент 2

„Мобилност“ стимулира и подкрепя участия на пловдивски артисти и творчески формации в международни и национални културни събития, както и посещения на мениджъри, продуценти и инициатори на културно съдържание в Пловдив.

Компонент 3

„Гражданска активност“ подкрепя целогодишно реализирането на различни дейности в сферата на културата: инициативи на творчески формации и артисти, включително любителски и непрофесионални, в различните жанрове на изкуството, реализирането на културни инициативи в районите на града.

Компонент 4

„Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ подкрепя подготовката до етап „електронна книга в PDF“ на произведения на пловдивски писатели или важни за града издания или превода на чужд език до етап „електронна книга в PDF“с цел представянето им в чужбина.


Оценката и класирането на кандидатстващите за финансиране по четирите компонента се извършва от комисии, назначени със заповед на кмета на Община Пловдив. 

Addverising mesage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

See more about