Детският танцов състав "Луди Млади" ще представи Пловдив на престижен фестивал в Гърция

Представителният детски танцов състав "Луди Млади" към НЧ "Проф. Кирил Дженев-2018" ще вземе участие в IV-и Европейски фестивал на традиционните танци за деца, който ще се проведе в градовете Аигио и Патра, Република Гърция. Събитието е по покана лично от президента на Cultural And Educational Union of Eliki ΄IONES΄, г-н Асимакис Ставрополус

Участие на Представителния детски танцов състав "Луди Млади" към НЧ "Проф. Кирил Дженев-2018" в IV-и Европейски фестивал на традиционните танци за деца

Представителният детски танцов състав "Луди Млади" към НЧ "Проф. Кирил Дженев-2018" ще вземе участие в IV-и Европейски фестивал на традиционните танци за деца, който ще се проведе в градовете Аигио и Патра, Република Гърция. Събитието е по покана лично от президента на Cultural And Educational Union of Eliki ΄IONES΄, г-н Асимакис Ставрополус.

Танцьорите ще представят България с избрани фолклорни танци от различните етнографски области на страната. Участието в международния форум на детски фолклорни състави ще даде възможност на младите таланти от "Луди Млади" да се докоснат до други култури и обичаи, защото културният обмен е една от главните цели на събития от този род.
„Съставът ни ще създаде контакти с много чуждестранни групи и организации от цяла Европа, което със сигурност ще допринесе за изграждането на доброто име на България и на град Пловдив. Във фестивалите, организирани от Cultural And Educational Union of Eliki ΄IONES΄, участват колективи и състави от различни държави, представители на многобройни младежки и културни организации“, разказа читалищният секретар Петя Маринова.
Тя разказа още, че ръководителите на групите ще си разменят рекламни материали за градовете, които представят, ще обменят координати за бъдещи събития и покани за други фестивали и концерти. Поддържането на тези връзки между организаторите и участниците създават здрава основа за много интересни бъдещи общи проекти.

Участието на Представителния детски танцов състав "Луди Млади" към НЧ "Проф. Кирил Дженев-2018" в IV-и Европейски фестивал на традиционните танци за деца се осъществява с подкрепата на Община Пловдив по програма „Мобилност“, част от Календара на културните събития на града за 2024г.

Addverising mesage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

See more about