Участия на пловдивски артисти и творчески формации в международни и национални културни събития

Компонентът стимулира и подкрепя участия на пловдивски артисти и творчески формации в международни и национални културни събития, както и посещения на мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата, културни оператори и др. в Пловдив. 

Извън срок за кандидатстване

Компонент 2 Мобилност

Компонентът осигурява средства за транспортни разходи на произведения на изкуството и инструменти, артисти, творчески формации, мениджъри, продуценти, културни оператори, които осъществяват творчески междукултурен обмен по покана на културни институти и организации.

Стимулира и подкрепя участия на пловдивски артисти и творчески формации в международни и национални културни събития, както и посещения на мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата, културни оператори и др. в Пловдив.

Компонент 2 "Мобилност" Съкратен регламент

За пълните и подробни условия изтеглете 

Наредба регламентираща програмата

Срок за кандидатстване по компонента

Документи за финансиране се приемат целогодишно чрез електронната платформа „Програма Култура“. 

До края на 2024 г. документи могат да бъдат подавани и:

  • В Деловодството на Община Пловдив с кореспондент специализираната администрация с ресор „Култура“. 
  • По електронен път на адрес: [email protected], подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице.

Кой има право да кандидатства

  • български и чуждестранни юридически лица, вписани в Търговски регистър или Регистър на юридическите лица с нестопанска цел или аналогичен регистър в държавата, в която са установени;
  • юридически лица, създадени със закон или с акт на държавен или общински орган;
  • български и чуждестранни пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ или аналогичен регистър в държавата, в която са установени.

Размер на финансиране

По компонента се финансират се индивидуални и групови пътувания както следва:
- Индивидуални пътувания – до 800 лв.
- Групови пътувания – до 3000 лв.
- Транспорт на произведения на изкуството и инструменти – до 3500 лв.


Критерии за оценка на постъпилите предложения

  1. Значение на събитието, в което ще се участва в контекста на международния културен обмен и на национално ниво;
  2. Пътувания, при които ще бъдат установени международни партньорства и подписани стратегически споразумения за взаимодействие в областта на културата;
  3. Събития, в резултат, на които ще бъдат ангажирани пловдивски артисти с участия зад граница.
  4. Пътувания, свързани с представяне и популяризиране на пловдивското изкуство и култура на територията на страната и в чужбина.
  5. Получени награди и отличия, професионална квалификация и опит на кандидатстващия.

Документи и приложения за кандидастване по Компонент 2 „Мобилност“ 

Приложение №2-Бюджет.xlsm (Формуляр за бюджет по компонент 2 "Мобилност")
Приложение № 2.docx (Апликационна  форма)
Приложение № 5.docx (Декларация за участие в конкурсна процедура)
Приложение № 6.docx (Декларация относно обстоятелства по чл. 11, чл. 19, чл. 26 и чл. 33)
Приложение № 13.docx (Декларация относно приложимост режима на държавни или минимални помощи)
Приложение № 14.docx (Декларация за съгласие на субекта на данните)
Приложение 13-5.4. Прогнозни приходи.xlsx
Изтеглете всички документи за кандидатстване.

Документи за отчитане на финансирани проекти по Компонент 2 „Мобилност“ 

Важно за кандидастване през платформата

Всички подадени документи през платформата следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице. 

Актуално за компонента
Резултати от проведена сесия по Компонент 2 „Мобилност“ – юни 2024 г. 01.07.2024

Комисия, назначена със Заповед №23ОА-1455/13.06.2024 г., на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 3 броя Заявления по Компонент 2 „Мобилност“

Резултати от проведена сесия по Компонент 2 „Мобилност“ – май 2024 г. 23.05.2024

Комисия, назначена със Заповед №23ОА-2708/17.10.2023 г., на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 3 броя Заявления по Компонент 2 „Мобилност“

Резултати от проведена сесия по Компонент 2 „Мобилност“ – април 2024 г. 09.04.2024

Комисия, назначена със Заповед №23ОА-2708/17.10.2023 г., на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 3 броя Заявления по Компонент 2 „Мобилност“

Резултати от проведена сесия по Компонент 2 „Мобилност“ – април 2024 г. 27.03.2024

Комисията, назначена със Заповед №23ОА-2708/17.10.2023 г., на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 5 броя Заявления по Компонент 2 „Мобилност“

Резултати от проведена сесия по Компонент 2 „Мобилност“ – март 2024 г. 06.03.2024

Комисия, назначена със Заповед №23ОА-2708/17.10.2023 г., на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 4 броя Заявления по Компонент 2 „Мобилност“

Резултати от проведена сесия по Компонент 2 „Мобилност“ – януари 2024 г. 31.01.2024

Комисия, назначена със Заповед №23ОА-2708/17.10.2023 г., на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 3 броя Заявления по Компонент 2 „Мобилност“

Addverising mesage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

See more about