Електронна система за кандидатстване по Програма "Култура" Ръководство

Основни етапи и стъпки  при регистрация в платформата, кандидатстване за финансиране с проектно предложение, администриране и отчитане на финансиран проект.

Презентация - етапи и метод на кандидастване

Важно за кандидатстване през платформата

1. Всички подадени документи през платформата следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице. 

 Алгоритъм за подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП) 

2. Заявление за регистрация в платформата

Попълнете формата за регистрация. Може да се регистрирате  като физическо или юридическо лице. За успешна регистрация е неоходимо да прикачите документ, подписан с квалифициран електронен подпис в PDF формат /сканиран спесимен от собственоръчно написани трите ви имена и подпис/.

3. Потвърждение на регистрацията

След проверка на данните, ще получите достъп до системата за регистрация. За целта трябва да се логнете в системата.

4. Изберете подходящ Компонент от програма "Култура" за вашия проект 

 Вижте  описание на Компонентите

5. Проверете срока за регистрация по избрания Компонент

Ако Компонентът е в срок за кандидатстване, се запознайте подробно с условията и реда. Линк към подробните условия можете да намерите към страницата на всеки.

6. Подаване на проектно предложение

След като сте се запознали с регламента, изтеглете необходимите документи от страницата на съответния Компонент. Попълнете ги, подпишете документите с вашия квалифициран електронен подпис (КЕП), след което ги прикачете към указаните за това полета, в страницата за регистрация на съответния Компонент. Изпратете документите през формата за кандидатстване.

7. Разглеждане на документите и оценка на проектните кандидатури

В указания срок, специално назначена комисия към Община Пловдив ще разгледа и оцени проектите в съответствие на критериите за оценка към всеки един Компонент от програмата. Оценките със съответните мотиви ще бъдат публикувани в секцията „Актуално“ на платформата.

8. Нотификации и статуси

През целия период - от регистрация в системата, подаване на проектно предложение, до реализиране на проекта и последващо отчитане, за поставения "статус", ще бъдете уведомявани на вашата електронна поща и потребителска страница.

Addverising mesage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

See more about