Контакти

Община Пловдив - отдел „Култура, археология и културно наследство“ КОНТАКТИ И ЛОКАЦИЯ


Пламен Панов
Заместник кмет "Култура, археология и туризъм" 
[email protected]

Марияна Славова 
Главен експерт, сътрудник Зам.-кмет КАТ
032/ 207 193
[email protected]
Катрин  Гутман
Главен експерт, PR Зам.-кмет КАТ
0884 088 177
[email protected]


[email protected]Нина Димовска 
Началник отдел "Култура,археология и културно наследство"
0879 549 648
[email protected]

Йорданка Николова
Главен счетоводител
0884 994 382
 [email protected] 

Полина Стефанова  
Главен юрисконсулт
0882 690 341
[email protected]

арх. Райчо Димитров
Главен експерт  опазване на културното наследство
0882016303
[email protected]

Галина Димитрова-Иванова 
Главен експерт УЧР
0882 016 305
[email protected]


 Експерти културни прояви:

 032/ 635 382
 032/ 635 399

Людмила Михайлова
Главен експерт
0884 544 309 
[email protected]

инж. София Ковачева
Главен експерт
0879 549 645
[email protected] 

Милен Гледачев
Главен експерт
0879 549 649  
[email protected]   

Магдалена  Герева
Главен експерт
0882 555 765
[email protected] 

Такухи Тавитян
Главен експерт
0889291311
[email protected] 

Донка  Налбантова
Главен експерт
0888502101
[email protected]

Гергана Хаджиева 
Главен специалист
0882 161 123
[email protected]


Счетоводство:

032/ 635 380

Мая  Дичева
Главен експерт
0884 994 384
[email protected] 

Галина  Джамбова
Счетоводител 
0882 827 082
[email protected]

Маргарита  Панова-Татарска
Счетоводител
0879 549 643
[email protected]

Моника  Кънева
Счетоводител
0882 161 121 
[email protected]

Севдалина Дачева
Касиер
0879 549 646
[email protected]

Владимир Халачев 
Домакин
0882 016 304
[email protected]


Екип на Дом на културата "Борис Христов" и 
Лятно кино "Орфей"

032/ 635 310

[email protected]

Петя Щерева
Ръководител ДК "Борис Христов"
0879 224 980
[email protected]

Експерти:

Ели  Гатева
Главен експерт
 0879 549 647
[email protected]

Виолета  Печилкова 
Главен експерт
 0882 555 767
[email protected]

Цветелина  Петрова
Главен експерт
 0877 916 720
[email protected]

Технически екип:

Евгени Дрянков 
отговорник техническа поддръжка
0882 555 768

Боян Айвазов  
отговорник спомагателни дейности
0882 016 500

Илиян Матев 
специални ефекти
0882 016 306

Юли Игнатов 
оператор аудио-визуална техника
0882 016 302

Румен Илинов 
оператор аудио-визуална техника
0882 016 301


Addverising mesage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

See more about